Category: समाचार

श्रीमंत मुलीने ऑनलाइन लग्न ठरवले पण तिच्यासोबत जे घडले ते पाहून धक्का बसेल

लिफ्टमधून बाहेर येऊन अमृताने तिच्या आठव्या मजल्यावरील फ्लॅटचे दार उघडले भराभर सगळे लाईट लावून बेडरूमचा

ही आई बाळाला रेल्वेस्टेशनवर दूध पाजत होती काही कळायच्या आत एक तरुण तिच्या समोर येऊन उभा राहिला

जगात फार कमी लोकांमध्ये माणुसकी आहे असं म्हटलं जातं त्याच प्रमाणे मुंबईच्या ट्रेनमध्ये ही अशी